Medlemskontingent for 2020 ble av årsmøtet fastsatt til følgende satser:

Enkeltmedlem kr. 600,-
Familiepris (i samme husstand) kr. 900,-

Faktura på kontingent sendes ut fra klubben via "StyreWeb", og ingen må betale før faktura er mottatt.
Husk å bruke KIDnr. når du betaler faktura.

Velg "Bli medlem" i menyen om du ønsker å melde deg inn. 
Har du spørsmål om medlemsskap kan du ta kontakt på følgende mail: stu-j@online.no eller på tlf. 45201470.