Linker til NCF sine sider om mastersykling

Linker til NCF sine sider om mastersykling

Publisert av Sturla Johansen den 23.02.16.
Klubben ønsker en satsing på mastersykling, og vi har nå syklister i klubben som tar tak i dette. Vi håper flest mulig har lyst til å prøve seg på ritt fremover, og her finner du en del informasjon om master.

Masterssykling på landevei:
http://sykling.no/article/mastersutvalget-0
http://sykling.no/article/masterscupen
http://sykling.no/article/info-til-ut%C3%B8vere
http://sykling.no/article/mesterskap-0
http://sykling.no/article/nyheter

Masterssykling terreng/syklecross:
http://sykling.no/article/masterscupen-0
http://sykling.no/article/mesterskap-1
http://sykling.no/article/nyheter-0