Årsmøte for 2016

Årsmøte for 2016

Publisert av Sturla Johansen den 18.01.17. Oppdatert 30.03.17.
Årsmøtet berammes i år til onsdag 22 mars  2017, kl. 19.00 på Utleira Skole. 

Forslag til saker må meldes til styret innen onsdag 5 mars 2017. Årsberetning for klubben skrives av styret, men vi anmoder alle grupperinger i klubben om å skrive en beretning for sitt lag/gruppe. Årsberetningen fra styret vil ikke inneholde detaljer for hvert lag/gruppe.

Senest 1 uke før årsmøtet blir revidert regnskap og årsberetninger sendt ut til alle medlemmer. Kun medlemmer som har betalt medlemskontingent for 2017 har stemmerett på årsmøte.

Velkommen til årsmøte!

Hilsen
styret i CK Victoria